Chăm sóc tóc & kết quả - Các chuyên gia từ báo cáo Mỹ ...

Tất cả chúng đều do tôi cung cấp và tôi không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Các sản phẩm được liệt kê dưới đây cho những người bạn muốn mua chúng. Cần lưu ý rằng tất cả các sản phẩm được liệt kê dưới đây là hữu cơ.

Sản phẩm tóc tự nhiên cho tóc. Hầu hết các sản phẩm là tự nhiên bởi vì tôi là một chuyên gia về tóc tự nhiên. Đây là những sản phẩm tự nhiên mà tôi đã sử dụng. Đối với mỗi sản phẩm, có mô tả chi tiết và hình ảnh. Chúng có thể không đẹp như các sản phẩm tự nhiên khác, nhưng chúng có tác dụng! Nếu bạn gặp vấn đề với bất kỳ sản phẩm nào, xin vui lòng yêu cầu tôi hỗ trợ. Đây là bài viết đầu tiên của tôi thuộc loại này, vì vậy tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và viết nó. Tôi hy vọng bạn thích nó! 1) Gel lô hội - Gel từ Aloe Vera có thể được sử dụng để hydrat hóa và chữa lành tóc và để khôi phục lại kết cấu của nó. Aloe Vera là một trong những loại dầu tự nhiên phong phú nhất, và tôi đã sử dụng nó từ khi còn nhỏ. Tôi luôn luôn sử dụng nó vào buổi sáng, trước khi chải tóc. Điều này có thể được áp dụng cho tóc khô và được sử dụng như là một sự kết hợp.

Các đánh giá mới nhất

Hair Megaspray

Hair Megaspray

Jonte Rush

Ứng dụng của Hair Megaspray đã chứng tỏ là mẹo nội bộ phù hợp để tăng sự phát triển của tóc. Nhiều ...

Princess Hair

Jonte Rush

Như lời khuyên trong nội bộ về sự tăng trưởng của tóc gần đây đã chứng minh Princess Hair. Nhiều bá...

Forso A+

Forso A+

Jonte Rush

Nếu cuộc trò chuyện là về việc tăng cường sự phát triển của tóc, Forso A+ thường liên quan đến vấn ...